Fakta

Aktuellt just nu…

Fakta

Massiva golvbrädor i tre utföranden – koniskt, parallellt och allmoge.
Golvplanken tillverkas av norrländsk tätvuxen furu eller gran. Kan på beställning även levereras av ek, ask, björk eller andra träslag. Golven är nedtorkade och håller vid leverans en fuktkvot på ca 8% (snickartorrt). Planken har spont även på kortänden.
Användningsområden: kyrkor, församlingshem, bibliotek, museér, kontor, villor, fritidshus samt vid restaurering av kulturbyggnader och liknande.
Som komplement till golven kan på beställning tillverkas lister, vägg- och takpaneler.
FÖLLINGE SALSGOLV 30mm finns i tre bredder, 180, 230 och 280mm.
FÖLLINGE SALSGOLV 40mm finns i två bredder, 230 och 280mm.
Vid läggningen kan plank med olika bredd blandas så att ett oregelbundet mönster bildas.
KONISKA GOLVPLANK, 30 och 40mm, är inte jämnbreda utan har avsmalnande form med bredden 200-400mm. Planken vänds växelvis vid läggningen.
FÖLLINGE KAMMARGOLV 16mm finns i bredden 110mm.
FÖLLINGE KAMMARGOLV 25mm finns i tre bredder, 135, 155 och 180mm.

Samtliga typer levereras i sågfallande längder från 1,8 meter till cirka 4,7 meter.
På beställning kan även golv med andra mått, samt vägg- och takpaneler levereras. Fasta längder, max 4,7 meter, mot pristillägg.

TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING
FÖLLINGE GOLV AB, Svevägen 7, 830 60 Föllinge
Telefon 0645-102 07   Fax 0645-105 45
[email protected]

PARTNERS AREA